Topmenu

Schade en servicenummers

Als verzekeringsmakelaar sta ik meer dan 100% achter u! Ontevredenheid van mensen over verzekeringscontracten heeft meestal te maken met de schaderegeling.
  • Ik hanteer een  zorgvuldige aanpak na schade.  Aan de hand van de ingewonnen inlichtingen bepaal ik welke stappen moeten ondernomen worden.
  • Aanstellen van een expert.
  • Mogelijke rechtsreekse regeling met de hersteller.
Miijn dienstverlening stopt niet bij een snelle en correcte schadevergoeding. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies. Er is ook de adminstratieve rompslomp, juridische vragen en problemen, enz….

Ik help en zorg ervoor. Verzekeren is trouwens meer dan alleen een geldkwestie.