Topmenu

DE KLANT OP DE EERSTE PLAATS

ONAFHANKELIJK ADVIES

KLANTENTEVREDENHEID

Uw partner voor al uw verzekeringen en financiële zaken

NIEUW!!! Periodiek Sparen Jump

U zoekt een manier om op regelmatige basis gelden te sparen om een zeker doel te bereiken? Dan biedt Jump u de perfecte, kapitaal gegarandeerde en uiterst interessante oplossing.

Naargelang de beoogde duurtijd kan u kiezen uit onderstaande concurrentiële spaarverzekeringen:

  • Credo21 Jump met kapitaalsgarantie (na aftrek van kosten/taksen/risicopremie), gewaarborgde basisintrestvoet en getrouwheidsintrestvoet. Ideaal voor verzekeringsnemers die een horizon van 8 jaar en meer beogen
  • Credo26 Jump met kapitaalsgarantie, gewaarborgde basisintrestvoet en getrouwheidsintrestvoet. Ideaal voor intekenaars die een horizon van minder dan 8 jaar beogen

De spaarverzekering die de sleutel is tot al uw dromen

Via dit spaarplan helpen wij u mee om uw wensen (huwelijk, woonproject, wereldreis, (klein)kinderen, veiligheidsreserve, …) te realiseren, en dit naar uw mogelijkheden en regelmaat.

Troeven Credo21/26 Jump

  • Kapitaals- en rentegarantie
  • Op uw tempo vrijblijvend sparen
  • Vlotte beschikbaarheid van uw spaargelden
  • De ruggensteun voor uw kinderen en kleinkinderen

Downloads